Business Intelligence & Rapportering
CPS Cockpit, EPD monitor en bron voor beleidsinformatie
CPS Cockpit heeft 2 functies. Binnen het EPD staat de module in voor het monitoren van zorggegevens en het genereren van operationele rapporten. Daarnaast is CPS Cockpit de bron bij uitstek voor beleidsinformatie.

Het EPD van een ziekenhuis herbergt een schat aan informatie. Doordat het EPD van xperthis álle facetten van de zorgprocessen integreert, én de registratie coördineert en controleert, zijn de gedetailleerde gegevens bovendien volledig en accuraat. Een ideale bron dus voor beleidsmedewerkers en het ziekenhuismanagement, vooral in combinatie met rapporteringen vanuit andere domeinen en softwarepakketten.

CPS Cockpit omvat een uitgebreid gamma aan hulpmiddelen voor het monitoren en valideren van de geregistreerde zorggegevens enerzijds, en operationele rapporteringen hierop anderzijds:

 • Omzettingsprogramma (bv. voor geautomatiseerde export van VG-MZG)
 • De module ETL (Extract Transform and Load) voor het aanvullen van de statistische database
 • Audits van gerichte gegevens
 • Statistische programma's voor het genereren van eenvoudige verslagen

Deze activiteiten gebeuren voornamelijk in real time, waardoor de resultaten ervan meteen beschikbaar zijn op de verpleegeenheden.

De tactische aggregaties worden meestal in de daluren uitgevoerd. Op basis van een ETL-component (Extract, Transform and Load) kunnen de data worden geëxtraheerd naar een datawarehouse. Elke aggregatielaag kan uitgerust worden met een eigen dashboard waarop de resultaten van de queries binnen een eigen interpretatieverband op een coherente manier worden samengebracht.

De belangrijkste troeven van CPS Cockpit:
 • Standaard levering van vooraf gedefinieerde audits en statistiekaanvragen
 • Feedback in real time met het oog op de besluitvorming
 • Verbeterde coördinatie tussen de verschillende betrokken partijen
 • Volledig geïntegreerd in het globale EPD
 • Verbetering van de financiering via een betere rapportering
 • Vermindering van de kosten eigen aan rapportering
 • Bron voor beleidsinformatie
Dit product maakt deel uit van de oplossing: