Clinical Decision Support
CPS CDSS, de gatekeeper van het zorgproces
Het Bos door de bomen zien, essentiële criteria bewaken en de zorgverlener op een eenduidige manier informeren en adviseren. Dit is de essentie van de module CPS CDSS.

CPS CDSS module bestaat uit twee functionele blokken die elk op hun manier een zeer hoge toegevoegde waarde hebben voor de zorgprofessional. Het eerste blok, het dashboard, presenteert zorgverleners real time todo-lijsten, te valideren documenten … Het tweede blok biedt ondersteuning bij de bewaking van het medicatieproces via drug-drug, drug-event en drug-antecedent controle, de bewaking van de status van de patiënt, de bewaking van de ligduur t.o.v. de DRG-groep, patiëntenresultaten buiten/binnen bepaalde criteria…

Door de configuratie van deze ondersteuning wordt alle zorgverlener met de door hen ingestelde aandachtspunten geconfronteerd en gevraagd om actie te ondernemen. Deze beide functies zijn "knipperlicht"-indicatoren zonder dreigend over te komen en/of het beslissingsproces over te nemen. Het is steeds de arts/verpleegkundige/zorgverlener die finaal de beslissing neemt om op de door de applicatie geadviseerde of een andere manier om te gaan met de "knipperlichten". CPS CDSS stelt vast, stelt voor, en de zorgverlener beslist.

De belangrijkste troeven van CPS CDSS op een rijtje:
  • Aanreiken van "knipperlichten" ziekenhuisbreed, per dienst, per zorgverlener
  • Ondersteuning bij de reminder van uitvoering van administratieve taken 
  • Ondersteuning bij het voorschrijven van medicatie (drug-drug, drug-event, drug-antecendent controle)
  • Bewaking van de parameters en aanduiding bij het overschrijden van de ingestelde min-max waarden
  • Integratie van gegevens uit verschillende bronsystemen (medisch dossier, verpleegkundig dossier, LIS, …) ter evaluatie
Dit product maakt deel uit van de oplossing: