Klinische paden
CPS Pathways, de gps van de zorgprocessen
Het beheer van de zorgprocessen is cruciaal voor de kwaliteit van de zorgverlening en de doeltreffendheid van de zorginstellingen. Klinische paden laten toe om de verschillende stappen van een behandeling bij een bepaalde groep patiënten en binnen één bepaalde pathologie af te bakenen.

CPS Pathways helpt ziekenhuizen bij het implementeren van klinische paden en zorgtrajecten. De verschillende zorgverleners kunnen aan de hand van deze software hun acties uitzetten, opvolgen, aanpassen en coördineren.

De module baseert zich op het gps-concept: "de software stelt voor, maar de gebruiker beslist." De zorgverlener en zijn team krijgen dus een pad geadviseerd, maar kunnen indien nodig afwijken op basis van de klinische realiteit. Zodoende biedt CPS Pathways niet alleen de mogelijkheid om de organisatie van de zorgverlening te verfijnen en de vooropgestelde processen toe te passen, maar tevens om de KPI’s te meten.

De belangrijkste troeven van CPS Pathways op een rijtje:
  • Logische opeenvolging van invoerschermen op basis van het traject van de patiënt en in functie van de gebruiker (arts, verpleegkundige …)
  • Beheer van de prestatie-indicatoren
  • Volledige integratie van het patiëntendossier en de klinische paden
  • Parameterinstelling van de klinische paden door de key-users
Dit product maakt deel uit van de oplossing: