Medisch dossier
CPS Medical, patiëntcentrisch medisch dossier binnen het EPD
Met de module medisch dossier van xperthis kunnen artsen dossiers in hun volledigheid beheren, en dit vanuit verschillende werkomgevingen (polikliniek, hospitalisatie, private praktijk).

De configuratiemogelijkheden van CPS Medical  zijn legio. De gebruiksvriendelijke software kan zowel op het niveau van de instelling als op dat van de individuele gebruiker gepersonaliseerd worden, en dit door de key-users. De arts kan persoonlijke accenten aanbrengen in de software, kan best practices configureren, én kan de gewenste graad van informatisering meegeven. Dankzij deze opties draagt de software niet alleen bij tot een efficiënter proces, maar tevens tot een optimale integratie van het medisch en verpleegkundig dossier van de arts.

De voornaamste troeven van CPS Medical op een rijtje:
  • Centralisatie van alle medische gegevens van de patiënt en alle acties van de arts op 1 medisch portaal.
  • Overzichtelijke tijdslijn via welke de arts op een gebruiksvriendelijke manier door de verschillende episodes van het traject van de patiënt kan bladeren.
  • Een gestructureerde en/of gepersonaliseerde (vrij configureerbaar) medische anamnese op maat van de instelling en/of de werkgewoonten van de arts.
  • Registratie, consultatie en opvolging van de progress notes.
  • Geïntegreerd digitaal dictaat met beheer van documentenstroom (correspondentie, voorschriften, verslagen ...).
  • Sectie voor registratie van patiëntencontacten waardoor alle gegevens van alle zorgtrajecten  centraal worden bewaard en beheerd.
  • Beslissingsondersteuning: een efficiënt systeem van protocollen ter begeleiding van de arts bij zijn werkzaamheden
  • Configuratiemogelijkheden per specialiteit.
  • Hulpfunctie bij de codificatie volgens verschillende bronnen: ICD9, ICD10, SNOMED …
  • Order communicatie naar de apotheek, het laboratorium, de medische beeldvorming …
Dit product maakt deel uit van de oplossing: