Verpleegkundig dossier
CPS Nursing, de orkestratietool van de zorg
Het verpleegkundig dossier van xperthis is een moderne totaaloplossing die alle aspecten van de zorg orkestreert en integreert in een groter geheel, het EPD. CPS Nursing faciliteert de planning en registratie van de zorgverlening, alsook de MVG-registratie, en optimaliseert de follow-up van de patiënt. Via de integratie van zorgplannen en closed-loop-registratie van de acties wordt bovendien de zorgkwaliteit bewaakt.

CPS Nursing is een workflowgestuurde hulp. De verschillende gebruiksvriendelijke invoerschermen begeleiden de zorgactoren tijdens de behandeling van de patiënt.

Multidisciplinair werken

Net als bij het medisch dossier staat ook bij het verpleegkundig dossier de multidisciplinaire werking centraal. Alle gegevens zijn toegankelijk vanuit één dossier en kunnen - op basis van authorisaties - in real time geconsulteerd en gewijzigd worden. Optioneel kan CPS Paramed, ter ondersteuning van de paramedici, het multi-disicplinaire werken ondersteunen. Ook deze uitbreidingsmodule maakt integraal deel uit van het EPD.

De planning van de zorgverlening wordt automatisch aangepast. Achter de schermen automatiseert CPS Nursing bovendien voortdurend de omzetting van de zorggegevens in VG-MZG-gegevens.

De belangrijkste troeven van CPS Nursing op een rijtje:
 • Gestructureerde verpleegkundige anamnese
 • Coördinatie van de informatie via gestructureerde notities en zorgplannen
 • Module voor doelgerichte structuuroverdrachten
 • Semi-geautomatiseerde vochtbalans
 • Methodische en geïntegreerde aanpak van wondverzorging
 • Optionele koppelingen met medische apparatuur met validatie van de ontvangen gegevens
 • Multidisciplinair dossier en overleg
 • Beheer van alarmen en voorstel voor efficiënte interpretatieregels
 • Beheer van "snelle lijsten": voorstellen per dienst, per geslacht, per pathologie, per zorgplan en de bijbehorende protocollen
 • Gedetailleerd beheer van de rechten voor het lezen en bewerken van elk onderdeel van het dossier
 • Geautomatiseerde export van VG-MZG en "instant"-VG-MZG
Dit product maakt deel uit van de oplossing: