Geïntegreerde aanpak

Xperthis levert geïntegreerde modulaire totaaloplossing

Een ziekenhuis is als een kleine stad waar allerlei professionals actief zijn: artsen, verpleegkundigen, secretaresses, boekhouders, inkoopverantwoordelijken … De activiteiten van deze professionals zijn zeer verschillend, maar de patiënt staat wel steeds centraal. Om deze diversiteit aan processen in goede banen te leiden, is een degelijke organisatie en communicatie essentieel.

Volwaardig IT-partner

Xperthis profileert zich als IT-partner van ziekenhuizen in hun globaliteit, en in al hun complexiteit. Dankzij een ruime ervaring op diverse vlakken, waaronder tarifering en facturering, het patiëntendossier en ERP, is xperthis in staat om alle kritieke processen van een ziekenhuis te ondersteunen, en tegelijkertijd een vlotte onderlinge integratie van die processen te verzekeren.

Geïntegreerd beeld van de patiënt

Iedere hospitalisatie vereist een opname, moet worden geregistreerd in het patiëntendossier, en geeft aanleiding tot tarifering en facturering. Deze acties worden bovendien doorkruist door bijkomende diensten zoals apotheek, aankoop en boekhouding. De uitdaging van elk ziekenhuis bestaat erin om al zijn actoren toegang te verlenen tot een geïntegreerd beeld van de patiënt via administratieve en/of medische tools. Dubbele ingaven, die enkel leiden tot fouten en tijdverlies, zijn hierbij uiteraard te vermijden.

Bewezen portfolio

Portfolio van Xperthis

Xperthis ondersteunt ziekenhuizen bij deze uitdaging via het aanbod van een bewezen softwareportfolio enerzijds, en een naadloze integratie van deze producten anderzijds. Een geïntegreerde totaaloplossing die echter ruimte laat voor modulariteit. Zo bepalen de klanten van Xperthis zelf met welke softwaremix zij van start gaan om hun ziekenhuis te informatiseren. En ook verdere uitbreiding met extra producten en modules kan perfect op het tempo van de individuele klant.

Open mentaliteit

Bovendien gaat de integratie van Xperthis verder dan de eigen software. Zo biedt de IT-partner met zijn state-of-the-art platform voor interoperabiliteit ook een oplossing voor connecties met intra- en extramurale software van derden. Een open mentaliteit die zich uiteraard vertaalt in een sterk uitgebouwd netwerk van domeingespecialiseerde partnerships met collega’s en concullega ’s.