Praktische informatie & voorwaarden - Opleidingsprogramma's 2017 - ERP4HC en Oazis

Aanpak

De vermelde opleidingen zijn 'Open Opleidingen' waaraan de klant samen met andere klanten kan deelnemen.

De geplande ERP4HC-opleidingen zijn geen delta trainingen, maar procesgerichte sessies. De deelnemers worden aan de hand van voorbeelden meegenomen in het proces. Een geconfigureerde laptop wordt aan elke deelnemer ter beschikking gesteld om hands-on oefeningen uit te voeren. Eveneens wordt een trainingsmanual ter beschikking gesteld.

Inschrijving

Inschrijven voor onze opleidingen kan eenvoudig via onze website www.xperthis.be. Kies de opleiding die u interesseert en onderaan komt u dan op het formulier waar u uzelf en/of uw collega('s) kan inschrijven.

Elke inschrijving aan een open opleiding door de klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard.

De overeenkomst tussen Xperthis en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door Xperthis. U krijgt een bevestigingsmail kort nadat u op de inschrijfpagina uw gegevens heeft ingevuld en doorgestuurd. Die bevestigingsmail maakt uw inschrijving definitief: vanaf dan houden we uw plaats vrij. Bij de inschrijving wordt het ‚Äúfirst-in first-served‚ÄĚ principe gehanteerd; er worden maximaal 8 deelnemers per sessie aanvaard.

Heeft u geen bevestigingsbericht ontvangen na uw inschrijving? Neem dan zeker contact op via info@xperthis.be.

Taal

De vermelde opleidingssessies en het ondersteunende materiaal worden in het Nederlands geleverd.

Locatie

Onze opleidingen vinden steeds plaats in een goed bereikbare opleidingslocatie van Xperthis, in Gent, in Mechelen of in Heverlee. Waar de opleiding plaatsvindt, staat vermeld op de opleidingspagina en in de bevestigingsmail die u krijgt na uw inschrijving. In die mail geven we u extra info over parkeermogelijkheden en over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer of met de wagen.

Heverlee: Xperthis - Interleuvenlaan 10, 3001 Heverlee

Mechelen: Xperthis - Generaal De Wittelaan 17, 2800 Mechelen

Gent: Huize Minne - Kortrijksesteenweg 62, 9830 Sint-Martens-Latem

Timing

Op de detailpagina van elke opleiding vindt u informatie over het tijdstip, de locatie en de praktische bijzonderheden. Sowieso bent u welkom een halfuur voor de start. Tussendoor pauzeren we in voor- en namiddag  voor koffie of frisdrank. Bij volledige lesdagen bieden we een broodjeslunch aan tijdens de middag.

Prijzen

De prijs van de opleiding staat vermeld op de opleidingspagina en op de webpagina. De prijzen zijn excl. BTW en omvatten alle kosten voor catering en documentatie.

De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst tussen Xperthis en de klant.

Betaling

Bij uw inschrijving heeft u de keuze om de betaling per factuur uit te voeren, of om hiervoor uw Prepay tegoed aan te spreken. Na uw inschrijving krijgt u per mail een bevestiging van uw inschrijving en daarna ofwel een factuur, ofwel de bevestiging van de aanpassing van uw Prepay-tegoed.

Annulering

Tot 30 dagen voor de training kunt u uw inschrijving schriftelijk en kosteloos annuleren; tot 2 weken voor de opleiding rekenen we 50% van de kosten aan. Nadien is de volledige prijs van de opleiding verschuldigd. Uiteraard mag een collega uw plaats innemen. In alle gevallen volstaat een mailtje met alle details naar info@xperthis.be.

Xperthis zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde opleidingen te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. omdat er geen wetswijzigingen zijn opgetreden m.b.t. de recentelijke ontwikkelingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het openbaar vervoer, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van Xperthis, aantal inschrijvingen minder dan het vereiste minimum van 5 deelnemers (ERP4HC) of 8 deelnemers (Oazis)) kan Xperthis de opleidingen annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen. In deze gevallen kan de klant zijn opleiding annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde opleiding. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Xperthis heeft het recht om de trainer(s) te wijzigen, indien Xperthis meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de opleiding noodzakelijk is.

Garantie

Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de vermelde opleidingen standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecre√ęerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat Xperthis geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de opleidingen om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. Xperthis neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

Auteursrechten

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een opleiding niet (geheel of gedeeltelijk) verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Xperthis.

De klant zal, zonder voorafgaande toestemming van Xperthis, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze, gebruikte casestudies e.d.

Bescherming van gegevens

De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Xperthis. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Xperthis aangeboden opleidingen en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Xperthis. De gegevens van de klant kunnen eveneens door Xperthis overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, verbonden ondernemingen) voor direct marketing doeleinden. De klant kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerci√ęle informatie van Xperthis en van derden wenst te ontvangen of indien de klant het gebruik van zijn elektronische contactgegevens voor informatie-/promotiecampagnes en andere direct marketing doeleinden door Xperthis wenst te stoppen, dient de klant Xperthis hiervan op de hoogte te brengen. Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.