Ziekenhuisadministratie
Oazis leidt financieringsgedreven ziekenhuisadministratie in goede banen

De budgettaire druk binnen de zorgsector wordt steeds groter. Hierdoor komen ziekenhuismanagers terecht in een klimaat waar de beschikbare financiële middelen nog efficiënter moeten worden ingezet. xperthis faciliteert ziekenhuizen hierbij met Oazis, de real time totaaloplossing voor een optimale ziekenhuisadministratie, gebaseerd op het Uniface-platform. xperthis is met Oazis marktleider op het gebied van ziekenhuisadministratie in zowel Vlaanderen als Brussel, en wint ook in Wallonië terrein. Onder de klanten zowel universitaire als niet universitaire ziekenhuizen.

Een geavanceerdere invulling van de financieringsmodaliteit wordt actualiteit. In plaats van budgetten vast te leggen vanuit kwantitatieve voorwaarden worden de parameters om budgetten toe te kennen  in relatie gebracht met de gerealiseerde activiteiten (pathologie en functies). Budgettaire allocaties houden steeds meer verband met de pathologie- (MKG) en verpleeggegevens (MVG), en houden rekening met de functies die het ziekenhuis invult.

Dynamisch ziekenhuisbeheer

De Oazis-oplossing van xperthis stimuleert een dynamisch ziekenhuisbeheer, maar ondersteunt ook de verificatie van kosten. Op die manier draagt de applicatie bij tot een optimaal gebruik van de beschikbare middelen en een reductie van de exploitatiekosten.

In Oazis komen 2 werelden samen: de prestaties en de kosten. Alle administratieve-, financiële- en beheersactiviteiten worden door de applicatie ondersteund. Door het toepassen van een brede set regels wordt het resultaat van de berekening bovendien geoptimaliseerd. Anderzijds zorgen deze controleregels voor meer accurate informatie, waardoor de gegevens sneller beschikbaar zijn voor verdere verwerking. Voor het ziekenhuismanagement resulteert dit alles tot slot in een compleet en samenhangend overzicht van gegevens dat kan worden benut als beleidsinformatie.

Meer klanten = meer kennis

Tot slot draagt ook de imposante klantenbasis bij tot de return on investment (ROI), de continue evolutie en de stabiliteit van de Oazis-oplossing. Meer klanten en gebruikers is namelijk evenredig met meer functionele kennis en een ruimere interpretatie van de complexe facturatiewetgeving. Iets wat - dankzij de structurele organisatie van kennisuitwisseling onder gebruikers en het betrekken van klanten bij de verdere verrijking van het product - ook in de applicatie wordt weerspiegeld.

Functioneel ondersteunt de Oazis-oplossing twee grote domeinen binnen de ziekenhuisadministratie: Tarificatie & Facturatie en Patiëntenadministratie. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onderstaande artikels: